سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رقیه حاجی زاده طوسی – گروه سیاست گذاری ICT شهرداری مشهد
ابوذر آریش –
محمدرضا سمیعی – سازمان فاوا شهرداری مشهد

چکیده:

میزان آمادگی الکترونیکی معیاری برای سنجش جامعه ازنظر زیرساخت ICT و قابلیت های کاربران آن می باشد دراین مقاله به منظور ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان ها براساس تلفیق دو مدل استاندارد CSPP,APEC یک مدل ترکیبی ارایه میگردد که یکی براقتصاد الکترونیکی APEC و دیگری برجامعه الکترونیکی CSPP تمرکز دارد با پوشش نقاط قوت و ضعف یکدیگر و معرفی ۵محور اصلی ارزیابی سطح کمی و کیفی قابلیت پاسخگوی نیازهای ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان ها باشد.