سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
صغری بردستانی – کارشناس ارشد آب

چکیده:

سیستم شریانهای حیاتی طویل درمناطق دارای خطرلرزه خیزی بالا به ناچارباید ازگسلهای فعال یا نواحی دارای پتانسیل روانگرایی یا زمین لغزش عبور نمایند لذا دراین مطالعه اثرامواج زلزله گسلش روانگرایی و زمین لغزش لحاظ گردیده است دراینتحقیق بعضی از مدلهای رفتاری لرزه ای که از گذشته و تابه حال برایط راحی خطوط لوله درنظر گرفته شده است مورد بررسی قرار گرفته است درادامه این بررسی راه حلهایی برای بهبود رفتار لوله درمواجهه با پدیده های مذکور ارایه شده است.