سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی اژئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدیدپذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی
منصور کیانپورراد – استاد پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده:

ذخیره سازی هیدروژن یکچالشمهم و اساسی در راه توسعه استفاده از هیدروژن به عنوان یکمنبع انرژی به شمار می رود. یکی از روش های رایج، ذخیره سازی هیدروژن در هیدریدهای فلزی است. هیدروژن در ترکیب با فلزات تولید هیدریدهای فلزی نموده و به صورت جامد در می آید که با سهولتو امنیت به مراتب بیشتری قابل ذخیره سازی است. فلزات مختلفی قابلیت ترکیب با هیدروژن و تولید هیدرید را دارند که هریکدارای مزایا و معایبی می باشند. ظرفیتذخیره سازی،دمای و فشار واجذب و هزینه های مالی از مهمترین عواملی هستند که بایستی در انتخاب ماده برای این منظور لحاظ گردد