سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلودگیهای نفتی یکی ازتهدیدات جدی دراکوسیستم های دریایی می باشد درمیان مدلهای عددی پیش بینی حرکت لکه های نفتی معادلات حاکم فرارفت پخش شدگی – ناویر – استوکس و پیوستگی می باشند دراین مقاله مروری برحل معادله و فرارفت پخش شدگی توسط روشهای عددی مختلف انجام شده است معادله یک بعدی حاکم برحرکت آلاینده شناور برروی سطح آب و املاح درون خاک همگن برا یمقایسه استفاده شد درنهایت با توجه به نمودارهای مقایسه ای مشخص شد روش کرنک نیکلسون درمیان روشهای عددی تفاضل محدود اسپلاین درجه سوم و ftcsدارای دقیقترین تقریب ها می باشد.