سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدیان – اعضا کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
پریوش هراتیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
محمد شایسته فر –
سجاد شاکر –

چکیده:

تکنولوژی هردل درکشورهای صنعتی و همچنیندرحال توسعه برای نگهداری ملایم اما موثرغذاها به کارمی رود سابقا این تکنولوژی که ترکیبی ازروش های نگهداری است بصورت تجربی و بدون داشتن اصول معینی مورد استفاده قرارمیگرفته است اما طی ۲۰ سال گذشته استفاده هوشمند و آگاهانه از این تکنولوژی به دلیل اینکه فاکتورهای مهم درنگهداری غذا مثل دما pH ، aw ، Eh و .. بهتر شناخته شده اند بیشتر مشهود گردیده است اخیرا تاثیر روشهای نگهداری برفیزیولوژی و رفتار میکروارگانیسم ها درغذا مثل هموستازی تخلیه انرژی متابولیکی وواکنشهای تنشی محاسبه گردیده و مفهوم جدیدی از روشهای نگهداری چندمنظره غذا پدیدارگشته است درمقاله حاضر به طور مختصر به معرفی تکنولوژی هردل و تاثیر آن برغذا و جنبه های اساسی آن درارتباط با میکروارگانیسم ها پرداخته شده است.