سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول خلیل زاده –
پیمان شیعتی – پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزین عباس پوراقدم –
حسین حسین زاده –

چکیده:

درمطالعه کنونی به ارزیابی روغنهای خوراکی پسماند به عنوان منبعی با ارزش و جایگزین مناسبی برای سوخت دیزل نفتی پرداخته شده است روشهای مختلف ترانس استری کردن و پیش تصفیه روغن و همچنین اثر متغیرهای عملیایت مختلف اعم از دمایواکنش نسبت مولی الکل به روغن نوع و غلظت کاتالیست زما واکنش و حضور رطوبت و اسید چرب آزاد بربازده واکنش ترانس استری کردن مورد بحث قرارگرفته است.