سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکمانی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

ایجاد تعامل بین پایگاه داده ها یعنی فراهم کردن امکان مدیریت و دستیابی به داده های موجود دراین پایگاه ها بصورت یکپارچه به گونه ای که کاربر تمام پایگاه ها را بصورت یک سیستم پایگاهی یکپارچه ببیند خودمختاری و ناهمگنی درپایگاه داده های موجود دو مشکل اصلی درایجاد تعامل بین پایگاه داده است دراین مقاله مشکلات موجود درایجاد تعامل بین پایگاه داده و روشهای موجود برای ایجاد تعامل شرح داده می شود.