سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – استانداری همدان
مجتبی خدابنده لو – دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

چکیده:

کشورپاکستان به دلیل قرارگرفتن درمسیر بارانهای سهمگین موسمی از یک سو و همچنین دخل و تصرف انسانی و ساخت و سازها درحریم مسیلها و رودخانه ها جز یک یاز سیل خیز ترین کشورهای جهان محسوب می شود درطول چنددهه گذشته بارانهای سهم گین موسمی باعث بروز سیلابهای گسترده ای درحوزه رودهای سندوپنجاب شده که اکثر این سیلابها خسارات جانی و مالی فراوانی را برمردم و دولت پاکستان متحمل کرده است به عبارتی دخل و تصرف حریم مسیلها و رودخانه ها عدم ساخت و ساز اصولی و مناسب و همچنین عدم وجود برنامه های مطلوب مدیریتی و فنی درقبل از وقوع سیلابها دلایل مهمی است تا هرازگاهی دراین کشور شاهد سیلابهای حجیم با خسارات قابل توجهی دربخشهای فیزیکی اقتصادی زیست محیطی و از همه مهمتر کشته مجروح و بی خانمان شدن اکثر مردم این نواحی باشیم لذا دراین مقاله ضمن اشاره به نحوه مدیریت بحران و سیستم کنترلی به دنبال سیلاب سال ۲۰۱۰ میلادی کشور پاکستان سعی براین است ضمن بررسی موضوع و ارایه راهکارهای مناسب به معیارهای موفقیت درمدیریت بحران ناشی از سیلاب دست یابیم.