سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محدثه صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از فراورده های چندسازه چوب پلاستیک که از پلیمرهای ترموپلاستیک از جمله پلی پروپیلن و پلی اتیلن درترکیب با الیاف چوب و مواد لیگنوسلولزی ساخته شده است. بسرعت درحال افزایش است مهمترین کاربرد چوب پلاستیک درساختمان و صنایع اتومبیل است هدف اصلی از اضافه نمودن الیاف سلولزی به ترموپلاستیک ها کاهش قیمت و افزایش مقاومت فراورده چند سازه در مقایسه با پلاستیک خالص است الیاف طبیعی به صورت ذرات و دسته های الیافیا الیاف منفرد به عنوان پرکننده یا تقویت کننده پلاستیک مورد استفاده قرارمیگیرد مزایای تقویت کننده لیگنوسلولزی نسبت به تقویت کننده ها یمعدنی دانسیته و قیمت کم و قابلیت تجدید و زیست تخریب پذیری ان است خصوصیات پرکننده های طبیعی از جمله نوع مقدار طول و ضریب ظاهری روی ویژگیهای مکانیکی و دوام طبیعی فراورده چند سازه تاثیر گذار است هدف از این مقاله مروری برتاثیر خصوصیات پرکننده های طبیعی برخواص مکانیکی و دوام طبیعی چوب پلاستیک است.