سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روشنک رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
عبدالمحمد مهدوی – دانشگاه الزهرا

چکیده:

درتجارت الکترونیکی کسب و کارنیازمند به کارگیری دو نوع فعالیت است دسته اول درزنجیره ارزش فیزیکی و دسته دوم براساس اطلاعاتی که درزنجیره های مجازی ساخته شده مورد استفاده قرارمیگیرد اگرچه اهمیت نسبی این دو نوع زنجیره به ویژگی محصولات و خدمات و یکپارچه سازی آنها بستگی دارد با این حال نقش مهمی درموفقیت تجارت الکترونیک بازی می کند درتجارت الکترونیک بخش اعظمی از فعالیت های زنجیره ارزش بصورت الکترونییک انجام میگیرد بنابراین کسب وکارباید مفهومی کامل از فعالیت های زنجیره ارزش مجازی رادرک کند زنجیره مجازی تعدادی از مزایای متمایز بیش از زنجیره ارزش فیزیکی ارایه دهدبرخی ازاین مزایا برپایه نمایش اتحاد بین مشتریان و تولیدکنندگان محصولات تبلیغاتی و خدماتگزینشی با اثرات صوتی تصویری وگرافیکی و صرفه جویی دروقت و پول درپردازش و بررسی کارامد سفاشات مشترینهفته است.