سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
محمداحسان مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی باغبانی

چکیده:

تاریخچه علف هرز به زمانی که انسان شروع به کشت و کارکرد یعنی حدود یکصد هزارسال قبل برمیگیردد شخم زدن نیز ازهمان زمان شروع شد دلیل اصلی شخم زدن کنترل علفهای هرز است بشرازابتدا از ابزارها و آتش برای مبارزه استفاده میکرد حدود ۲۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده که ۱ درصد آنها یعنی چیزی درحدود ۲۵۰ گونه به عنوان علف هرز دردنیا مطرح اند هرچند که انسان از همان ابتدا با علفهای هرز مبارزه کرد اما همچنان ۱۰ درصد کاهش عملکرد درسطح دنیا مربوط به آنها می شود میتوان اظهار داشت که امکان حذف علفهای هرز درمزرعه به طورکامل تقریبا غیرممکن می باشد و بیشتر بحث کنترل مطرح است به کلیه روشهایی که به کمک آنها می توانیم با تغییراتی درکشت خود به لحاظ نوع کشت تاریخ کاشت تراکم تناوب و … محدودیت هایی را برای رشد علفهای هرز ایجاد کنیم روشهای زراعی اطلاق می شود. از نمونه این روشها میتوان به تغییر درتاریخ کاشت که بویژه درمورد مهارعلفهای هرز دائمی پهن برگ مانند شیرین بیان و تلخ بیان کاربرد دارد تراکم و یکنواختی مناسب بوته و پیامد آن جلوگیری از وجود فضاهای خالی و عدم دسترسی علف هرز به نورورطوبت و موادغذایی کافی منابع کافی برای رشد مبارزه شیمیایی استفاده از انواع سموم و علف کش ها مبارزه مکانیکی مانندانواع روشهای خاک ورزی و استفاده ازانواع روشهای شخم