سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه دهقانی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی اکبر جمالی – استادیاران دانشگاه آزاد میبد یزد
محمد حسن زاده نفوتی –

چکیده:

میزان تاثیر اقدامات بردبی حجم سیلاب و زمان اوج مشخص میشود و ازطرف دیگر با اولویت بندی مناطق ازنظر سیل خیزی میتوان از اعتبارات بطور بهینه استفاده کرد مدل HEC-HMS برای شبیه سازی فرایند بارش رواناب حوضه های آبخیز طراحی شده است با وارد کردن اطلاعات سازه هیدروگراف سیلاب شبیه سازی شده قابل بررسی و مشاهده است و میزان تاثیر سازه درکنترل سیلاب تشخیص داده می شود هدف این مقاله مروری برتاثیر اقدامات آبخیزداری برکاهش سیل خیزی حوزه ها که به کمک مدل HEC-HMS بررسی شده می باشد نتایج حاکی از این است که تاثی رسازه ها درکاهش دبی اوج دردوره بازگشت های مختلف با افزایش دبی اوج ورودی کم می شود تلفیق عملیات مکانیکی و عملیات بیولوژیک بیشترین تاثیر را درکاهش دبی اوج دارند.