سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا دیرین صمیمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تحقیق زیرمروری است برتحقیقات صورت گرفته درمناطق مختلف دنیا برروینژادهای مختلفی ازباکتری ازوسپیرلوم همچنین گونه های مختلفی ازگندم جو و یولاف و تاثیربرعملکرد این گیاهان درازمایشهای صورت گرفته درمناطق مختلف دنیا و تاثیرات مختلف این باکتری درشرایط مختلف دمایی و همچنین درتیمارهای مختلفی ازکودهای شیمایی نیتروژن دار مورد بررسی قرارگرفت که با توجه به شرایط محیطی و نژادباکتریهای مصرف شده درهرآزمایش و همچنین ارقام گیاهی مختلفی که دراین آزمایشها به کاربرده شده است پاسخهای متفاوتی از این آزمایشها دریافت گردید این آزمایشها درکشورهایی چون لهستان برزیل کانادا و ایران انجام گرفته است ازنژادهای ازوسپیرلوم به کاررفته شده دراین آزمایشها میتوان به Azospirillum sp Ram7 , azospirillum brasilense , azospirillum brasilense DO1 همچنین از ارقام گندم ایرانی به کاررفته دراین آزمایشها میتوان به رقم قدس امید وروشن اشاره کرد.