سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاوه جعفری خورشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیده صدیقه عابدی چمازکتی – کارشناس زیست شناسی

چکیده:

دربخش کشاورزی حجم عظیمی از زیست توده بیومس ازجمله کود دامی ضایعات زراعی پسمانهای حاصل از صنایع غذایی ودیگر مواد آلی تولید می گردد که قابل تبدیل شده به انرژی هستند تولید انرژی از مواد آلی که به نام بیوانرژی خوانده می شود با توجه به اینکه تعدادزیادی از مزارع پرورش گاو شیری درکشور ایران وجود دارد امکان تولید حجم بالایی از فضولات دامی متصور است کود دامی منبع مهم تولید گاز متان است اثرات گلخانه ای این گاز ۲۳ برابر گاز دی اکسید کربن است مهار گاز متان از طریق هضم بی هوازی کود دامی سبب تولید منبع جدید گاز طبیعی برای تولید انرژی تولید نیروی کار و سوخت لازم برای حمل ونقل می گردد هضم بی هوازی دارای فوایدی است که میتوان به مواردی از جمله کاهش گازهای گلخانه ای کاهش مصرف سوخت فسیلی کاهش جریان ضایعات آلی درسطح مزرعه کاهش میزان مصرف کودهای غیرآلی ایجاد پتانسیل اقتصادی برای پرورش دهنده گاو شیری نام برد استفاده از فرایند تولید بیوگاز فوایدبسیاری به همراه دارد که از جمله میتوان هب کاهش بوی نامطبوع به میزان ۵۰تا۷۵ درصد کاهش میزان پاتوژن ها به میزان ۱۰۰ درصد کاهش زنده مانی بذر علفهای هرز به میزان ۷۵تا۹۰درصد کاهش گازهای گلخانه ای به میزان ۲تا۴ تن به ازای هرراس گاوشیری درطول یک یال و بهبود کیفیت هوا اشاره کرد.