سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی گت کش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست
حبیب اله یونسی – دانشیار گوه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس نور
افسانه شهبازی – دانشجوی مقطع دکتری محیط زیست

چکیده:

امروزه آنیون نیترات NO3- به عنوان آخرین مرحله اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن دار از شاخصهای مهم شیمیایی آلودگی آب به فاضلاب ها و پسماندهای جامد بوده که منجر به ایجاد مشکلات بهداشتی زیادی می شود حذف آنیون های نیترات از محلولهای آبی یکی از مشکلات عمده در روند تصفیه فاضلاب می باشد بطوریکه دربرخی جوامع برای حذف این یون از آب آشامیدنی سالانه میلیون ها دلار صرف تجهیز تاسیسات تصفیه می شود روشهای زیادی از جمله دنیتریفیکاسیون شیمیایی دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی تبادلیونی اسمز معکوس الکترودیالیز دنیتریفیکاسیون کاتالیز شده می تواند برای حذف نیترات از آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گیرد برخی تکنیکهای در دسترس رایج برای حذف نیترات خیلی گران و ناکارآمد می باشد و تولید مواد اضافی را به همراه دارند دردهه های گذشته اسمز معکوس تبادل یونی و فرایند الکترودیالیز از جمله بهترین تکنیکهای در دسترس مطرح شده برای تصفیه آلودگی نیترات آب به شمار می آمدند مطالعه حاضر به دنبال شناسایی روش های موجود جهت حذف نیترات از محلولهای آبی و مقایسه انها با یکدیگر و در پی یافتن آن کارآمدترین روش برای این امر می باشد.