سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علمداری – دانشگاه شیراز
داریوش مولا –
عبدالمحمد علمداری –

چکیده:

یکی از روشهای تولید سودااش فرایند Solvay می باشد به منظور استفاده از دورریز های واحد سودااش جامدات و مایعات خروجی از واحدتولید سودااش دردهه های اخیر مورد توجه بودها ند دراین پژوهش همه منابع دورریز فرایند Solvay و تاثیر آنها برمحیط زیست و روشهای استفاده از آنها بررسی میشود ازجمله مهمترین ایندورریزها میتوان به لجن حاصله از واحدتصفیه آب نمک و تقطیردورریز اشاره کرد.