سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسعیدالرضا اسلامی – استادیار دانشگاه دامغان
سمیه توده کشت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان

چکیده:

پهنه بندی لرزه زمین ساختی فرایند تقسیم بندی یک ناحیه به قسمتهای کوچکتر است بطوریکه ویژگیهای لرزه خیزی و زمین ساختی در هر قسمت بطور نسبی یکسان و با قسمتهای دیگر متفاوت می باشد در ایران پهنه بندی لرزه زمین ساختی بعد از انجام مطالعات لرزه خیزی ارائه شدند. نوروزی براساس داده های لرزه ای و زمین ساختی ایران به ۲۳ ایالت لرزه زمین ساختی تقسیم کرد هدف پهنه بندی در تحقیق وی شناسایی و تفکیک پهنه های با خصوصیات لرزه خیزی متفاوت می باشد بطوریکه درون هر پهنه پتانسیل لرزه خیزی یکسانی وجود داشته باشد.