مقاله مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: مروری بر پراکندگی جغرافیایی موش ها و بیمارهای منتقله به وسیله آن ها در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش
مقاله موش صحرایی
مقاله مخازن بیماری
مقاله زئونوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: موش ها مخازن و منابع بالقوه مهمی برای تعدادی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات می باشند و در انتقال و انتشار بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مقاله به علت نقش مهم موش ها در انتقال بیماری ها به انسان و با هدف بررسی بیماری های منتقله به وسیله آنها و پراکندگی جغرافیایی آنها در ایران به انجام رسیده است.
مواد و روش ها: این تحقیق به روش مروری و با استفاده از واژگان کلیدیYersinia, Tularemia, Salmonellosis, Rodents  و اسامی سایر بیماری های منتقله از طریق موش ها و جستجو در پایگاه های علمی PubMed، Web of Science، Ovid، Scirus، Iran Medex، SID، Systematic Review و Google Scholar انجام پذیرفت. در مجموع تعداد ۶۰۰ مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین چکیده و مقدمه مقالات تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و نتیجه گیری به عمل آمد.
نتایج: مهمترین یافته های این مطالعه ارایه ای نوین از پراکنش موش ها و بیماری های منتقله از طریق آنان در ایران است. این مطالعه به طور دقیق انواع بیماری های منتقله به وسیله موش ها و نحوه پراکنش آنها را نشان می دهد و مناطق پر خطر را به منظور به کارگیری روش های کنترل موثر نشان دار می نماید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد موش ها مخازن مهم بیماری در ایران هستند. کانون های مهم بیماری های منتقله از طریق جوندگان در ایران تقریبا در تمامی شهرها و استان های کشور پراکنده است. به همین دلیل مبارزه با جوندگان با روش های مطمئن بیش از پیش اهمیت می یابد.