مقاله مروری بر وضعیت کنونی ژیاردیازیس در ایران و جهان با تاکید بر جنبه های زئونوز آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: مروری بر وضعیت کنونی ژیاردیازیس در ایران و جهان با تاکید بر جنبه های زئونوز آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژیاردیا
مقاله ژنوتیپ
مقاله شیوع
مقاله ایران
مقاله جهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کیالاشکی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژیاردیالامبلیایکی از شایع ترین تک یاخته های روده ای تعداد زیادی از مهره داران نظیر انسان و حیوانات اهلی و وحشی است. مطالعات مولکولی نشان می دهد که ژیاردیا لامبلیا یک انگل پیچیده است. در حال حاضر بیماری ژیاردیازیس یکی از مشکلات مهم بهداشت فردی و اجتماعی کشورهای مختلف دنیا می باشد. ژیاردیازیس به عنوان یک بیماری زئونوزشناخته شده و شامل ۸ اسمبلیج اصلی A تا H است. در این مطالعه مروری غیر نظام مند ضمن اشاره به اپیدمیولوژی مولکولی ژیاردیالامبلیا در جهان و تاکید بر جنبه های زئونوزآن سابقه ژیاردیازیس وانواع ژنوتیپ انگل در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه را مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر Google Scholar، Pubmed، Science direct، Iran Medex، Scopus و Magiran در محدوده زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ در ایران و جهان تشکیل داده است. باتوجه به مطالعات انجام شده در بخش های مختلف جهان، اسمبلیج های B III و A II بیش ترین شیوع را به خود اختصاص داده اند. در ضمن ارتباط کاملا مشخصی بین اسمبلیج های ژیاردیا لامبلیا و علایم بالینی وجود ندارد و نتایج مطالعات با یکدیگر ضد و نقیض هستند. هم چنین شیوع ژیاردیازیس در نقاط مختلف ایران بین ۲ تا ۳۶ درصد و به صورت اندمیک وجود دارد. با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته درایران به نظر می رسد که اسمبلیج B III و A II فراوانترین نوع اسمبلیج های ژیاردیا باشند. لذا انجام مطالعات جامع بر روی ایزوله های انسانی و حیوانات مختلف در نقاط مختلف کشور به ویژه نقاطی که تحقیقی درآن ها صورت نگرفته ضروری به نظر می رسد.