مقاله مروری بر نانوکامپوزیت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۶۹ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: مروری بر نانوکامپوزیت ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزیت رزین
مقاله نانو کامپوزیت
مقاله شیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محرری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی‌ کاظم‌
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف جوادی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: خروشی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کامپوزیت رزین های دندانی همان گونه که از نامشان پیدا است موادی کامپوزیت یا مرکب از مواد آلی و غیر آلی هستند. ساختار اصلی کامپوزیت های دندانی را پلیمرها، فیلرهای غیر آلی و آلی، آغاز کننده و فعال کننده تشکیل می دهند علاوه بر این عواملی به عنوان سایلن نیز برای ایجاد اتصال پایدار شیمیایی بین دو فاز آلی و غیر آلی به سطوح فاز غیر آلی یا فیلر افزوده می گردند. هدف از این پژوهش، مروری بر ساختار شیمیایی کامپوزیت های دندانی با نگاه ویژه به ساختار کامپوزیت های جدید و نانوکامپوزیت ها می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مروری با جستجو در منابع کتابخانه ای و سایت اینترنتی PubMed،ISI Web of science  در بین سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ و با استفاده از کلیدواژه های کامپوزیت دندانی، نانوکامپوزیت و ساختار شیمیایی جمع آوری و تدوین شد.
یافته ها: در دهه اخیر در ساختار شیمیایی کامپوزیت های دندانی تحول زیادی ایجاد شده است. تحولات جدید مانند نانوکامپوزیت های آزاد کننده کلسیم – فسفات و فلوراید، و نیز کاربرد فرایندهای نانوملکولی برای ساخت مینای دندانی با استفاده از نانورادها، نانواسفرها و آملوژنین می باشد.
نتیجه گیری: با شناخت تحولات جدید که در ساختار شیمیایی کامپوزیت دندانی در بسیاری از مواد جدید ایجاد شده است، می توان رفتار بالینی این نوع کامپوزیت ها را بهتر و دقیق تر ارزیابی نمود. به نظر می رسد تحولات جدید تاثیرات مهمی بر رفتار بالینی کامپوزیت های جدید داشته باشند که نیازمند تحقیقات آینده است.