مقاله مروری بر متغیرهای کینماتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ منتشر شده است.
نام: مروری بر متغیرهای کینماتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز
مقاله گیت
مقاله کینماتیک
مقاله اندام تحتانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سروعلیا عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز یکی از رایج ترین مشکلات ارتوپدی در کودکان و بزرگسالان است که علت آن مشخص نیست. اسکولیوز یک بدشکلی در سه صفحه است که در صفحه فرونتال و عرضی قابل ملاحظه می باشد. این بیماری با تغییراتی که در آناتومی ستون فقرات و لگن ایجاد می کند باعث تغییر در پارامترهای گیت می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات پارامترهای کینماتیکی در اندام تحتانی، ستون فقرات و اندام فوقانی افراد اسکولیوزی در مقایسه با افراد نرمال است که در اثر اسکولیوز ایجاد شده است. با مشخص شدن الگوی دقیق این تغییرات و تاثیر شدت اسکولیوز بر روی این پارامترها می توان از این داده ها برای بررسی پیشرفت و یا بهبود اسکولیوز استفاده کرد.
مواد و روش ها: با استفاده از کلید واژه های اسکولیوز (Scoliosis)، گیت (Gait)، کینماتیک (Kinematic) در سایت های Google scholar، PubMed، Elsevier،Ovid  و Springer مقالات مرتبط مشخص شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج مقالات بررسی شدند. با استفاده از روش Black and tool down مقالات امتیازدهی شدند.
یافته ها: با توجه به روش جستجو، ۲۵ مقاله پیدا شد و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج ۹ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مقالات از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ هستند و به صورت طرح های پژوهشی به مقایسه متغیرها بین افراد سالم و مبتلا اسکولیوز پرداخته اند. متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی کاهش دامنه حرکتی را نشان دادند که البته الگوی حرکتی تغییر زیادی نداشته است. بیشترین عدم تقارن در داده ها در تنه مشاهده شد و مشخص گردید فقط در مواردی که فرد یک انحنای بزرگ ناحیه پشتی دارد، چرخش لگن در جهت انحنا است و در موارد دیگر انحنا، تغییرات لگن قابل پیش بینی نیست. لگن تغییراتی نیز در عکس های رادیولوژی نشان می دهد که با توجه به ارتباط آناتومیکی بین لگن و ستون فقرات کمری انحنای ناحیه توراکولومبار و لومبار بیشترین تاثیر را در لگن دارد.
نتیجه گیری: بیشتر مقالات به بررسی پارامترها در حرکت با سرعت های مختلف پرداخته اند. برای دستیابی به یک نتیجه جامع باید یک استاندارد از نظر نوع انحنا و شرایط گرفتن تست وجود داشته باشد، به خصوص در موارد اندام فوقانی که مطالعات کمی نیز صورت گرفته است.