مقاله مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله فناوری و نوآوری
مقاله قانون علم و فناوری
مقاله قوانین موردی علم و فناوری
مقاله قوانین اجتماعی
مقاله اقتصادی و نهادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباییان سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با رشد مفهوم نظام های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تاثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه بندی ها، دسته بندی (OECD) از قوانین، قانون گذاری بر اساس جلوگیری از شکست های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر می گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان «قانون علم و فناوری» در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر می رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسی های این پژوهش مواردی چون توجه به به سازی نهادهای موجود و یا نوآوری های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قرار دهند.