مقاله مروری بر شاخص های کینتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز، مقاله مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ منتشر شده است.
نام: مروری بر شاخص های کینتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز، مقاله مروری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز
مقاله گیت
مقاله کینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: نادی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز به عنوان یک بدشکلی رایج ستون فقرات محسوب می شود. بسیاری از مطالعات پیشین، آنالیز حرکات افراد مبتلا به اسکولیوز را بر پایه اندازه گیری های کینماتیک بررسی کردند، اما از آن جایی که اسکولیوز یک بدشکلی ساختاری است که تقارن ستون فقرات را به هم می زند و در نتیجه باعث تغییر مکان مرکز جرم ( center of massیاCOM ) و توزیع نامتقارن وزن در اندام تحتانی می شود. بررسی و ارزیابی اطلاعات کینتیکی باعث فهم بهتر علل اسکولیوز می شود. هدف این تحقیق، بررسی شاخص های کینتیکی در گیت افراد مبتلا به اسکولیوز و تفاوت آن با افراد سالم با توجه به مطالعات گذشته است.
مواد و روش ها: در روند این تحقیق از سایت های Google scholar، PubMed، Elsevier،Ovid  و از کلمات کلیدی ]اسکولیوز (Scoliosis)، کینتیک (Kinetic)، نیروی عکس العمل زمین (Ground reaction force)، مرکز فشار (Center of pressure)، گشتاور (Moment) و نیروهای بین مهره ای [(Intervertebral force) و در این بین مقالات از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ انتخاب و استفاده گردید. در این تحقیق کیفیت مقالات نیز بر حسب جدول Black and down tools بررسی و امتیازگذاری شدند.
یافته ها: با استفاده از روش جستجوی ذکر شده، ۱۳ مقاله به دست آمد که با توجه به معیارهای ورود و خروج، از ۱۱ مقاله استفاده شد. در بین بررسی های انجام شده بر روی شاخص های تقارن، محققان یک عدم تقارن را مشاهده کردند، اما این عدم تقارن الگوی خاصی را متناسب با انحنا دنبال نمی کرد. در بررسی که بر جابجایی مرکز فشار انجام شد به این نتیجه رسیدند که جابجایی بیشتر در جهت داخل- خارج است. مطالعه دیگری ارزیابی اطلاعات کینتیکی را حین گام برداشتن به پهلو پیشنهاد کرد؛ چرا که در این حالت تفاوت در عدم تقارن شاخص ها بین دو گروه شاهد و مبتلا به اسکولیوز بیشتر بود.
نتیجه گیری: در آخر با بررسی مطالعات گذشته، یک عدم تقارن در شاخص ها دیده شد، اما هنوز رابطه بین این شاخص ها و میزان انحنا در این افراد یافت نشده است.