مقاله مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۷۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوتوریسم
مقاله مدل های ژئوتوریسمی
مقاله ژئومورفوتوریسم
مقاله ژئوپارک
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کرم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئوتوریسم، پدیده ای معاصر و امروزی که از اواخر دهه ۸۰ میلادی در سراسر دنیا شناخته شده است. در سال های اخیر ژئوتوریسم به صورت مفهومی بسیار جذاب در آمده که طیف وسیعی از مردم با علاقه های گوناگون و نیز دولت ها، گروه های زیست محیطی و گروه های حفاظت و نگهداری را به خود جلب می کند. از آن جا که ژئوتوریسم رشته ای پیچیده و چند بعدی است، معمولا در مورد مدل های آن توافقی همگانی و پذیرفته شده وجود ندارد. نکته قابل تامل در طراحی یک مدل، چارچوب های نظری فهم و ادراک ماست که در قلمرو آن پدیده مورد نظر ارزیابی می شود. هدف این مقاله آن است که به شیوه توصیفی و مطالعه مروری نقش و جایگاه ویژه ژئوتوریسم و روند تحولات آن در ایران و مدل های مورد استفاده آن را بیان کند. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از بررسی اسنادی (آرشیو کتابخانه ای، منابع داخلی و خارجی) جمع آوری شده است. دراین بررسی ضمن ارائه تعاریف و توضیح مفاهیم ژئوتوریسم و مدل سازی، عملکرد و اهداف و ویژگی های اساسی مدل های پرالونگ، لئوپولد، اکولوژی، فازی، برنامه ریزی راهبردی فریمن، تاپ سیس، ای .اچ .پی، رینارد، پری یرا و سوات توضیح داده می شوند. پس از تحلیل مقایسه ای و توصیفی، این نتیجه حاصل شد که از بین این ده مدل، مدل پرالونگ و اکولوژیک در مطالعات ژئومورفیک توریستی ایران متداول تر بوده است و مدل فازی کمترین کاربرد در ژئوتوریسم ایران را تاکنون نشان داده است. همچنین در بررسی روند تحولات ژئوتوریسم در ایران این نکته روشن شد که بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشترین کارهای پژوهشی در زمینه استفاده از مدل ها در بحث ژئوتوریسم انجام شده که نشان دهنده روند روبه رشد مطالعات ژئوتوریسم در کشور است و الزام آشنایی با این مدل ها برای دست یابی به درک بهتری از ژئوتوریسم را بیان می دارد.