مقاله مروری بر روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: مروری بر روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه
مقاله سوانح ترافیکی
مقاله روش تمایل به پرداخت
مقاله روش سرمایه انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برای اختصاص منابع در سطح ملی و اطمینان از سطح ایمنی راه که نتیجه آن بهره وری اقتصادی می باشد، محاسبه هزینه کمک می کند تا حجم مشکل را تعیین کرده و فوائد اقتصادی حاصله از پیشگیری از سوانح را نشان داد. همچنین می تواند تضمینی برای استفاده بهتر از ذخایر و هزینه فایده در ارزیابی اقتصادی باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی ارائه شده است.
روش بررسی: در یک مطالعه مروری با جستجوی اینترنتی و منابع کتابخانه ای ادبیات و سوابق مربوط به تعیین هزینه سلامت استخراج شد. سپس از بین اطلاعات کلیه روش های گفته شده روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی بررسی و نتایج حاصله در مقاله حاضر به همراه اجزاء دو روش رایج در محاسبه هزینه سوانح ترافیکی ارائه شده است.
یافته ها: نتایج بررسی نشان داد روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی شامل: روش رویکرد بیمه زندگی، روش پاداش دادگاهی (غرامت)، روش دیه، روش ارزیابی ضمنی بخش عمومی، روش (خروجی ناخالص)، روش تولید ناخالص ملی (سرمایه انسانی)، ارزش تغییر خطر یا تمایل به پرداخت می باشد. بر اساس سیاست گذاری در هر بخشی یکی از روش های گفته شده کاربرد دارد ولی هر روش محدودیت خود را دارد و ممکن است با کم گزارش دهی همراه باشد.
نتیجه گیری: از بین روش های گفته شده روش تمایل به پرداخت روش دقیق تری است اما به دلیل پیچیدگی های این روش برای کشورهای با درآمد کم و متوسط روش سرمایه انسانی که با توجه به منابع و ظرفیت های موجود از انجام پذیری بالاتری برخوردار است توصیه می شود.