مقاله مروری بر روش های تولید پروتئین های نوترکیب درمانی در مخمر پیشیا پاستوریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مروری بر روش های تولید پروتئین های نوترکیب درمانی در مخمر پیشیا پاستوریس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله pastoris Pichia
مقاله تولید پروتئین نوترکیب
مقاله سیستم های بیانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباولیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امانی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت سیستم های بیانی مخمر برای بیش از ۲۰ سال جهت تولید پروتئین های نوترکیب امری اثبات شده است. استفاده از مخمر متیلوتروف pastoris Pichia به عنوان یک میزبان سلولی جهت بیان پروتئین های نوترکیب در صنعت دارویی طی سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است. سیستم بیانی مخمر pastoris Pichia با دارا بودن مزایایی چون دستکاری ژنتیکی آسان، تراکم سلولی بالا نسبت به سلول های پستانداران، دارا بودن پتانسیل بالا جهت تولید پروتئین نوترکیب فولد شده حامل تغییرات پس از ترجمه، وجود پروموترهای قوی جهت بیان حداکثری پروتئین نوترکیب و الحاق DNA خطی خارجی حاوی چندین کپی از پروتئین هدف با فرایند نوترکیبی همولوگی، این پتانسیل را جهت کابرد گسترده در حوضه صنعتی و تجاری فراهم نموده است. هدف از این متن مروری، بررسی ویژگی های سیستم بیان مخمر P.pastoris از دیدگاه تجربی مهندسی ژنتیک، شیمیایی پروتئین و ملاحظات طراحی مولکولی می باشد که جهت بیان موفق پروتئین نوترکیب مورد نظر ضروری هستند.