مقاله مروری بر ترکیبات ۴ و ۱- نفتوکینونی حاصل از جنس دیوسپیروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: مروری بر ترکیبات ۴ و ۱- نفتوکینونی حاصل از جنس دیوسپیروس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیوسپیروس
مقاله ۴ و ۱- نفتوکینون
مقاله ضدباکتریایی
مقاله ضدسرطان
مقاله مکانیسم عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بی باک بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرآورده های طبیعی دلخواه، مولکول های آلی کوچکی با وزن کمتر از  (amu) 2000هستند که بطور متناوب متابولیت های ثانویه نیز نامیده می شوند، این مواد توسط ارگانیسم های زنده از جمله گیاهان دارویی تولید می شوند. این مواد به عنوان مخازن بسیار نیرومندی در تولید داروهای نوین نامبرده می شوند. در این مقاله در مورد یکی از معروفترین و پرکاربردترین ساختارهای شیمیایی متابولیت های ثانویه در جنس دیوسپیروس که ترکیبات ۴ و ۱ – نفتوکینونی می باشد، بحث گردیده است. مطالب آورده شده در این مطالعه مروری، سعی بر آن دارد تا پیشرفت های انجام شده در تحقیقات بیولوژیکی، فارماکولوژیکی و فیتوشیمی ترکیبات ۴ و ۱- نفتوکینونی جداشده از این جنس همراه با مکانیسم های عمل این مشتقات را پوشش می دهد.
مواد و روش کار: این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد ترکیبات ۴ و ۱- نفتوکینونی جداشده از جنس دیوسپیروس با کلمات کلیدی، Diospyros, 1 4-naphthoquinone, antibacterial, anticancer, Ebnaceae mechanism با جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر از ابتدا تا ۲۰۱۱ انجام گرفت.
نتیجه گیری: در طی ۶۰ سال گذشته، ترکیبات فراوانی از این جنس جدا شده اند. ۱۲ ساختار شیمیایی فعال بیولوژیکی با اثرات قابل توجه و بسیار شاخص از این دسته مواد در این مطالعه آورده شده است. دو اسکلت اصلی ترکیبات ۴ و ۱- نفتوکینونی که مطالعات متعدد بالینی و فارماکولوژیکی بر آن ها انجام شده است، پلامباگین و دیوسپیرین می باشند. امروزه پتانسیل برای بدست آوردن و توسعه دادن ترکیبات سر دسته و راهنما از ۴ و ۱- نفتوکینونی جداشده از جنس دیوسپیروس، به طور ویژه در تحقیقات حوزه ترکیبات ضدباکتریایی و ضدسرطان، به طور چشمگیری رشد یافته است. امید است مطالبی که در اینجا تشریح شده اند، به عنوان منابع قابل اعتمادی برای متخصصان شیمی و فرآورده های طبیعی جهت بسط و گسترش طراحی هوشمند و هدفمند داروهای نوین مفید واقع گردند.