مقاله مروری بر تاثیر صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مروری بر تاثیر صدای کم فرکانس بر عملکرد ذهنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدای فرکانس کم
مقاله حساسیت صوتی
مقاله عملکرد ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با تحول سیستم های صنعتی به سمت فن آوریهای نوین دیجیتالی مواجهه افراد با ترازهای بالای صدا در حال کاهش می باشد. اما از سوی دیگر مواجهه با صداهایی که تراز بالایی نداشته اما آزاردهنده اند یعنی صدای کم فرکانس مایه نگرانی است. نظر به اینکه صدای کم فرکانس علاوه بر محیط های صنعتی در محیط هایی نظیر منازل مسکونی، دفاتر، محیطهای اداری، تجاری، اتاق های کنترل و غیره نیز یافت می شود لذا، مطالعه در خصوص اثر صدای کم فرکانس بر روی عملکرد ذهنی موضوع پژوهش برخی از محققین بوده است. اهمیت بررسی صدای فرکانس کم در مستندات مربوط به صدا در سازمان جهانی بهداشت نیز مشاهده می گردد با توجه به ضد و نقیض بودن نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه، مرور این مطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
روش کار: بیش از ۹۰ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخل و خارج از کشور در زمینه کارآیی ذهنی، خستگی و ناراحتی ناشی از صدای کم فرکانس و عوامل تاثیر گذار دیگر بر این موارد در حین انجام فعالیت فکری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد که صدای کم فرکانس با ترازهای پایین در مقایسه با صدایی با تراز یکسان و الگوی فرکانسی یکنواخت در کلیه فرکانس ها، زمان پاسخ دهی را بیشتر نموده و سرعت آموختن مطالب را کندتر می نماید. صدای کم فرکانس سبب کاهش عملکرد ذهنی در آزمون های نیازمند دقت و توجه می گردد.
نتیجه گیری: صدای کم فرکانس نسبت به صدای رفرانس دارای ریسک تاثیرگذاری بالاتری بوده و در ارزیابی های شغلی باید به آن توجه بیشتری مبذول داشت.