مقاله مروری بر ادبیات بحث فرآیند تحلیل شبکه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: مروری بر ادبیات بحث فرآیند تحلیل شبکه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم گیری
مقاله فرایند تحلیل شبکه ای
مقاله تصمیم گیری چند معیاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی کمیجانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که تصمیم گیری مهمترین فاکتور تعیین کننده در سازمانها می باشد، انتخاب متدولوژی مناسب و جامعی که ما را به سمت تصمیم گیری های صحیح تر سوق دهد امری حیاتی است. یکی از روشهای کاربردی تصمیم گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل شبکه ای است که در این مقاله به مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده در آن از نقطه نظر کاربردی پرداخته می شود. به بیان دیگر، این مقاله با یک نگرش خاص بر فرآیند تحلیل شبکه ای، این تکنیک را از زوایای مختلف کاربردی مورد توجه قرار داده است و سعی داشته با گردآوری مقالات مختلف و دسته بندی آنها، تصویری منسجم از کاربردهای گوناگون این تکنیک را در ذهن خواننده ایجاد نماید. در این مقاله به مرور تحقیقات انجام شده در حوزه کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه ای در حوزه های تولید و خدمات، بازاریابی و تجارت، مدیریت دانش، منابع طبیعی، مکان یابی، استراتژی و انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان پرداخته شده است.