مقاله مروری بر آزمون های غربالگری زبان پریشی به دنبال سکته مغزی (مقاله مروری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مروری بر آزمون های غربالگری زبان پریشی به دنبال سکته مغزی (مقاله مروری)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غربالگری
مقاله سکته مغزی
مقاله زبان پریشی
مقاله مقاله مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نویده
جناب آقای / سرکار خانم: فعال فرد حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: پیران سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: تجدد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف این پژوهش جمع آوری و بررسی آزمون های غربالگری زبان پریشی به زبان فارسی جهت استفاده آسیب شناسان گفتار و زبان است.
روش بررسی: جستجو در بانک اطلاعاتی اطلاعات جامع پزشکی (MEDLIN)، و ۵ م نبع اطلاعاتی معتبرPubMed ، Google Scholar Science Direct ،Web of Science و ASHA همچنین در پایگاه های فارسی زبان، پایگاه اطلاعات علمی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran) و IRAN MEDEX از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۲ با کلید واژه های مرتبط انجام گرفت و آزمون های غربالگری جمع آوری شد که به صورت دسته بندی شده در این مطالعه ارایه گردیده است. در این مطالعه آزمون ها از جهت زمان ساخت و زیر آزمون های مورد بررسی و اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفته اند.
یافته ها: در این مطالعه ۱۴ آزمون غربالگری شناسایی شد که در این میان آزمون اسکریلینگ (Screeling)بیشترین تعداد خرده آزمون ۷۲ آیتم را دارد و آزمون غربالگری فرانسوی زبان-پریشی (FAST Screening Test: Aphasia Frenchay) کمترین تعداد خرده آزمون ۴ آیتم را به خود اختصاص می دهد و اولین آزمونی می باشد که حیطه درک و نوشتار را علاوه بر بیان و خواندن بررسی کرد. همچنین در بین این آزمون ها، ۱۰ آزمون دارای حداقل یک نوع روایی و ۸ آزمون پایا گزارش شده بودند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت اختلال زبان پریشی و عدم وجود منبعی کامل در زبان فارسی جهت دسترسی سریع و آسان در شناسایی و یافتن آزمون های غربالگری در این اختلال، نتایج این مطالعه می تواند در آشنا کردن درمانگران گفتار و زبان با آزمون های موجود کمک کننده باشد و استفاده از این آزمون ها در مراحل مختلف توانبخشی توصیه می گردد.