سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم اخوت – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معماری

چکیده:

مرمت و نگهداری بنا از جمله مسائلی است که مورد غفلت واقع شده است رشد نامتوازن جمعیت و توسعه افقی شهرها درایران از بین رفتن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها شده بطوریکه مساله پایداری فضا را دچار چالش جدی کرده است بدین منظور یکی از مناسب ترین راه کارها مرمت و نوسازی فضاهای فرسوده می باشد که متاسفانه به علت بکارگیری طرحهای تقلیدی و اغلب نامتناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی استفاده مناسبی از این منابع صورت نپذیرفته است دراین مقاله ضمن تحلیلی برمساله مرمت و نگهداری بنا پیشنهادهایی درجهت بهبود روند فعلی ارایه شدها ست