سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر مختاری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ابراهیم علی عسگری – کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

چکیده:

حفظ امنیت یک کشور از اساسی ترین نیازهای آن است و مرزهرکشوری می تواند از اصلی ترین نقاط احتمال ناامنی و اغتشاش باشد و بسیاری ازعوامل به خطر افتادن امنیت جامعه ازبعداقتصادی فرهنگی سیاسی نظامی و.. توسط دشمنان ازطریق مرزها بوده هست و خواهد بود اسلام دینی است که درآن به تمام نیازهای بشرتوجه شدها ست و برای تامین آنها روش و پیشنهاداتی داشته است و یکی از نیازهای بشر نیز احساس امنیت میب اشد که اسلام به این امر نیز توجه داشته و برای تامین آن روشهای را پیشنهاد کرده است اسلام برای حمایت از امنیت و ایجاد رعب برای افرادی که مایع ناامنی درجامعه هستند قوانینی را وضع کرده است یک کشور درزیرسایه امنیت است که میتواند درتمامی زمینه ها رشد و توسعه پیدا کند ودرهر کشوری یکی از ارکان امنیت مرزبانان هستند دراین مقاله ما سعی داریم که برخی از اهمیت ها و مزایای مرزبانی را درمباحث امنیت نظامی اقتصادی فرهنگی و … از دید فقه و حقوق اسلامی بررسی کنیم