مقاله مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۶۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه سیاسی
مقاله قانون مداری
مقاله اراده عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نوشتار حاضر ضمن تلاش برای فهم معنایی و ماهیتی دو مقوله مردم سالاری دینی و توسعه سیاسی، سعی می شود با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی به نسبت و رابطه این دو در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. به بیانی دیگر در تحقیق حاضر شناخت توسعه سیاسی و تعیین شاخص ها و مولفه های تاثیرگذار آن بر روند تحولات سیاسی جامعه و تلازم آن با مردم سالاری دینی، منجر به طرح این سوال شده است که رابطه بین مولفه های شکل دهنده مردم سالاری دینی با مولفه های توسعه سیاسی چگونه است؟ شاخصه های این دو مقوله در چه سطحی از همگونی قرار دارند؟ در پاسخ به این سوال، ضمن معرفی ارکان و اصول مردم سالاری دینی که مبتنی بر آموزه های حاکمیت الهی و خدا محوری و حق مداری؛ ارزش مداری؛ اراده عمومی و رضایت مردم مسلمان، قانون محوری؛ شایسته سالاری و عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های اجتماعی می باشد، تلاش خواهد شد نسبت آن با توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت بین توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی نسبت مستقیم، همسوی و دوجانبه (مکمل) می باشد چرا که مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ملاک هایی است که جزء در قالب توسعه سیاسی قابل تحقق نیست.