سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مولود پورخان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی دریا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

سالت مارشها یا تالاب های نمکی یا مردابهای نمکی به عنوان مناطق منفصل کننده بین اقیانوسها و خشکی ها هستند،یعنی جایی که آب شیرین و شور با هم مخلوط می شوند. سالت مارشها نیزارهایی هستند که در مناطقی که رودخانه ها با اقیانوس برخورد می کند پیدا می شوند (خلیج ها ومصب ها) و یکی از پر تولید ترین اکوسیستم های روی زمین هستند. پر و خالی شدن روزانه آب در آنها به موجب جزر و مد، منجربه ایجاد یکی از متفاوت ترین زیستگاهها برای گیاهان و جانوران شده است. علف های سالت مارشها جریان موج ها را آرمتر می کنند و کمک به کنترل غرق شدن و زیر آب رفتن در هنگام طوفان و گردباد می کنند. سالت مارشها به عنوان یک نوزادگاه برای تعداد زیادی از جانوران دریا هستند. گیاهان و علف ها، غذا و مکانی مناسب برای پنهان شدن از دست شکارچیان می باشند. بیشتر این جانوران که ما به عنوان غذای دریایی می خوریم (میگو) برای رشد فرزندانشان وابسته به این مناطق هستند و بدون این مناطق ما غذای دریایی نخواهیم داشت. گل این ناحیه، مواد شیمیایی را بداخل خود می کشد و همچنین علف های سالت مارشها مواد زائد را جذب می کند و این عمل آنها به تمیز ماندن اقیانوسها و دریاها کمک می کند، زیرا از ورود آلودگی به پهنه ی دریا جلوگیری می شود مانند یک فیلتر و همچنین با آرام کردن جریان آب از فرسایش جلوگیری می کنند