مقاله مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تامین مالی شرکت های ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تامین مالی شرکت های ایرانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیمات تامین مالی
مقاله اطلاعات حسابداری
مقاله مربوط بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده لداری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در زمینه تصمیمات تامین مالی با استفاده از داده های تاریخی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ متعلق به ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، نحوه اثرگذاری شش متغیر حسابداری شامل سودآوری، رشد سودآوری، درآمد، رشد درآمد، سرمایه در گردش و توان پوشش هزینه تامین مالی، بر تصمیمات تامین مالی آزمون گردیده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده متغیرهای حسابداری مورد بررسی، در تصمیمات تامین مالی شرکت های ایرانی، اطلاعات مربوطی به حساب می آیند. به نظر می رسد سودآوری شرکت ها، مهم ترین متغیر حسابداری مورد بررسی است که تصمیم گیران در زمان تامین مالی به آن توجه دارند. وضعیت نقدینگی طبق داده های ترازنامه ای، مبلغ درآمد فروش و توان پوشش هزینه تامین مالی به لحاظ اثرگذاری بر تصمیمات تامین مالی در رده های بعدی قرار دارند.