سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین جنتی فر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
علی اصغر آمده – کارشناس ارشد

چکیده:

اهمیت و تاثیر واحدها یکوچک کسب وکاردراقتصاد ملی کشورها برهیچ کس پوشیده نیست مروری برروند شکلگیری مراکز رشد درکشورهای مختلف نشان دهنده دگردیسی قابل ملاحظه ای درمفهوم مراکز رشد درگذرزمان است شرکت های تجاری بویژه شرکت های دانش بنیان برای بقا درصحنه رقابت نیازمند نواوری مداوم درمحصولات و فرایندها هستند تا بتوانندب هنشانه های تغییر محیطی از جمله تغییر نیازهای روزافزون مشتری پاسخگو باشند اصلی ترین کارافرایند نواوری درنظر گرفتن مسیری است که شرکت ها جهت جستجوی ایده های جدیدی که پتانسیل بازرگانی شدن را داشته باشند درآن مسیر سازماندهی می کنند راه اندازی مراکز رشد ایران با این هدف صورت گرفته که شاید بتوان با حداقل فضا و امکانات محلی مناسبی را برای ایجاد و راه اندازی واحدهای کوچک کسب وکارفراهم نمود.