سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۴۶

نویسنده(ها):

امیر احمدیان –

چکیده:

نقش موثر مراکز رشد در کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط باعث شده است مراکز رشد به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و بیش از ۳۰۰۰ کز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه دهه اخیر ایجاد گردد. بسته به اهداف تعیین شده ، سرویس ها و حمایت های طراحی شده برای مراکز ، این مراکز در قالب ساختارهای مختلفی توسعه یافته اند. شروع جهش گونه توسعه مراکز رشد ، تجربه محدود در مدیریت این مراکز در داخل کشور و تنوع مراکز رشد، ساختارمند کردن نظام انکوباتوری در داخل کشور را امری ضروری می سازد. این امر به بهره گیری بهتر از امکانات موجود در توسعه مراکز رشد و مدیریت ساده تر این مراکز کمک می نماید. در این مقاله با مروری بر روند شکل گیری مراکز رشد ، طی زمان ونیازهای موسسات نوپا برای راه اندازی کسب و کار ، ساختار پیشنهادی برای مراکز رشد واحدهای فناوری ارائه شده است. در این ساختار سه دوره پیش انکوباتوری ، انکوباتوری و پس انکوباتوزی پیش بینی شده است که هر دوره مخاطبین خاص خود را دارد و در هر دوره سرویس های خاص آن دوره در اختیار مخاطبین قرار داده می شود.