مقاله مراقبت های دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مراقبت های دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در کودکان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت های دهان و دندان
مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی
مقاله ادراکات فردی
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های دهان و دندان منجر به از دست رفتن دندان ها می شوند، شرایطی که ظاهر، کیفیت زندگی، تغذیه و در نهایت رشد و نمو کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. سلامت دهان و دندان می تواند عملکرد کودکان را در مدرسه و موفقیت شان را در آینده تحت تاثیر قرار دهد، بطوری که بیش از ۵۰ میلیون ساعت در مدرسه، هر ساله به دلیل مشکلات مربوط به سلامت دهان و دندان از دست می رود. هدف از این مطالعه بررسی اثر آموزش بهداشت بر مراقبت های دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود.
روش کار: در این مطالعه مقطعی (توصیفی – تحلیلی) ۱۲۵ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی به طریق تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مشاهده عملکرد مسواک زدن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دو مرحله قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد افزایش ادراکات فردی از طریق آموزش گروهی و خودآموزی در بروز و بهبود رفتار پیشگیری کننده از بیماری های دهان و دندان موثر می باشد. این مطالعه، افزایش سطح عملکرد مسواک زدن دانش آموزان جامعه مورد پژوهش را در اثر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در افزایش مراقبت های دهان و دندان با تکیه بر ابعاد ادراکات فردی در جامعه مفید باشد. استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب در هنگام آموزش مشارکتی و فراهم نمودن تجارب یادگیری چند حسی به صورت انفرادی (بر اساس توانایی های شخصی) در آموزش دانش آموزان پیشنهاد می شود.