مقاله مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر در خانه سالمندان: تحلیل محتوای کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۴۰ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر در خانه سالمندان: تحلیل محتوای کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزایمر
مقاله مراقبت
مقاله خانه سالمندان
مقاله تحقیق کیفی
مقاله تجربه
مقاله پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یکتاطلب شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریف فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پترام فر پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر طیف وسیعی از نیازهای جسمی، عاطفی و مالی را در بر می گیرد که ناشی از تخریب تدریجی و غیر قابل کنترل خود و ذهن بیمار است. مراقبین و پرستاران مهمترین نقش را در تامین محیط مناسب و ارایه مراقبت با کیفیت برای بیماران مبتلا به آلزایمر بر عهده دارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت تجربه و دیدگاه مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر از مراقبت در خانه های سالمندان صورت گرفت.
روش: در این مطالعه ۱۳ مراقب در خانه های سالمندان (۳ مرد و ۱۰ زن) به شکل مبتنی بر هدف انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختاردار قرار گرفتند. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوا صورت گرفت که پس از غوطه وری و تحلیل داده ها، کدهای اولیه استخراج گردید. جهت تعیین مفاهیم اصلی، کدهای اولیه در چند مرحله مورد بازبینی، بررسی و طبقه بندی قرار گرفت. در نهایت ۳ مفهوم و ۱۷ زیر مفهوم به دست آمد.
یافته ها: از مجموع مصاحبه ها ۸۵۰ کد اولیه به دست آمد. این کدها در طی فرایند تجزیه و تحلیل در سه مفهوم اصلی شامل ابعاد مراقبت، مبنای مراقبت و ویژگی مراقبت و نیز ۱۷ زیر مفهوم طبقه بندی شد.
نتیجه گیری: مراقبت ها بیشتر متمرکز بر بعد فیزیکی و بر مبنای مراقبت های روزمره و مشابه سایر سالمندان ارایه می شد. در این تجارب اگرچه رد پای ابعاد دیگر مراقبت نیز مشهود بود، اما تشریح آن ها حاکی از عملکرد غیر حرفه ای، مبتنی بر حس عامه و تجربه شخصی بود. امید است که با آموزش پرسنل، آشناسازی آنان با نحوه بررسی نیازها و ویژگی مراقبت از این بیماران و به کارگیری پرسنل آموزش دیده به تعداد کافی، مراقبتی جامع در ابعاد مختلف را برای بیماران فراهم نمود و به این ترتیب موجبات ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلزایمر را مهیا ساخت.