سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

خشکسالی یکی ازپدیده های محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می باشد این پدیده ممکن است درهرمنطقه ای روی داده و خسارتهای زیادی برجای بگذارد از این رو تقریبا هیچ منطقه ای ازجهان ازخطروقوع خشکسالی درامان نیست جهت مقابله با خشکسالی درکشورهای مختلف ازدو نوع مدیریت ریسک و بحران استفاده می شود انچه تاکنون بیشتربرای کاهش خسارت های خشکسالی درایران مدنظر بودها ست مدیریت بحران می باشد و به نظر می رسد که زمان آن رسیده که مدیریت ریسک خطر به طوروسیع و درسطح ملی مورد استفاده قرارگیرد مدیریت ریسک شامل طرح های آلودگی درمقابل خشکسالی و تهیه برنامه های مقدماتی برای احتمال وقوع می باشد تهیه مقدمات احتمال وقوع خشکسالی به سیاست ها و ارایه طرح هایی که برای اماده سازی درمقابل خشکسالی مفید است مربوط می شود. این طرح ها به کاهش خسارت ناشی ازخشکسالی به عنوان یک بلای طبیعی منجر می شود که نهایتا مدیریت خطرجایگزین بحران میگردد.