سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیا ذبیحی شیخرجه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد
رویا دریاگشت – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده مدیریت و حسابداری گروه م
فاطمه علی نیا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده مدیریت و حسابداری گروه م
محمد علیخانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده مدیریت و حسابداری گروه م

چکیده:

دولت الکترونیک از جمله مفاهیمی است که اخیراً مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته و حتی در بعضی کشورها با موفقیت اجرا شده است. ا یجاد دولت الکترونیک از جمله راهکارهایی است که می تواند م نجر به تحول و نوسازی نظام اداری، توزیع برابر اطلاعات بین آحاد جامعه و در نتیجه مانع رانت اطلاعاتی توسط عده ای خاص به دلیل دسترسی انحصاری آنها به اطلاعات باشد. این مقاله با هدف شناخت و بررسی مراحل دولت الکترونیک نگاشته شده و در ادامه مدل پیشنهادی دولت الکترونیک (مدل لاینه- لی) ارائه گردیده که بر پایه یکسری امکان سنجی های مدیریتی، سازمانی و فنی بنا شده است. در این راستا به بیان تعاریف مختصری از دولت الکترونیک، اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک پرداخته است و در پایان نیز پس از بحث و نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطرح شده است.