سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مژگان خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مریم اکبرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

مراحل توسعه و تکامل جنینی ماهی شیربت Barbus grypus در مرکز توسعه ماهیان بومی استان خوزستان، در دو میانگین دمای۰/۷۵ ±۲۵ و ۰/۸۱±۲۶ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت، میانگین قطر تخم در ابتدای لقاح ۰/۸۱ ±۲/۴۴ میلی متر در زمان تفریخ نهایی ۰/۲۱ ± ۲/۸۴ میلیمتر و به طور کلی میانگین قطر تخم در طول دوره تحقیق ازمرحله تخم لقاح یافته تا زمان تفریخ تخم±۲/۶۵ میلیمتر ثبت گردید، همچنین میانگین طول لارو تازه متولد شده ۰/۲۵±۷/۹۶ میلیمتر محاسبه گردید، میانگین طول مدت انکوباسیون تخم و تکامل جنین این ماهی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۶۳ ساعت و ۳۵ دقیقه و در دمای ۲۶ درجه سانتیگراد ۶۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ثبت گردید، بنابراین از عوامل محیطی موثر بر روند تکامل جنینی ماهی شیربت Barbus grypus مهمترین عامل، دما می باشد به گونه ای که تفریخ تخم در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه دیرتر از دمای ۲۶ درجه سانتیگراد صورت می پذیرد