۱- موضوع کلی خود را بنویسید.

به عنوان مثال:           زنان

۲- فهرست موضوعات جزئی را بخوانید و یکی از انها را انتخاب کنید.

– زنان در فرهنگ عمومی

– زنان در زندان

– زنان و مردان

– زنان در زندگی اجتماعی

۳- موضوع «زنان در فرهنگ عمومی» را در سیستم جستجو کنید، سپس فهرست مقالات مربوطه را مطالعه نماید. «دختران ولخرج و خوشگذران» در فرهنگ پست مدرن. (فیزیولوژی زنان).

نویسنده: سوزان بوردو ۷۲۹ میشیگان کوارترلی (نقد

پاییز ۱۹۹۰ صفحه (۲۵) ۶۵۳

تصاویر مبتذل و طرفداری از حقوق زنان

نویسنده: کیت الیس ، باربارا ادیر و آبی تالمر.

نقد و بررسی طرفدارن حقوق زنان پاییز ۱۹۹۰ صفحه (۴) ۱۵

اسطوره شناسی یونان و طرفداران حقوق زن

نویسنده: ماری لفت کوییتز، بخش ادبی مجله Time ۲۲ جولای ۱۹۸۸ صفحه(۸۰۴)۲

۴- شما میتوانید با استفاده از مقالات فوق، پروژه ی تحقیقاتی خود را محدود کنید و در صورتی که موضوع مناسب تحقیق را پیدا کردید، مطالب و اصطلاحات آن را مطالعه فرمائید.

۵- برای شروع تحقیقی از برنامهای PAC و دیسکهای کتابخانه استفاده نمایید و دو-سه موضوع را همزمان جستجو کنید.

برای مثال: بسکتبال و والیبال

«گیاه تاج الملوک، مواد مخدر، مواد سمی»

کامپیوتر موارد فوق را جستجو کرده و فهرستی از مقالات مربوطه و موضوعات جزئی را به شما نشان میدهد. ۶- همچنین با استفاده از دیسکهای کتابخانه، موارد زیر را جستجو کنید:

کتاب مقدس              فرهنگ ۲۱ جلدی

مجموعه ی آثار شکسپیرمتن کامل ۱۰۷ کتاب در مورد تاریخ آمریکا

CD-Rom مجموعه ی آثار مهم (تمامی جلدها) را در یک دیسکت به شما ارائه میدهد. هر روزه CDهای جدیدی به بازار می آیند.

به عنوان مثال: CD دیکشنری آکسفورد

کتاب های پزشکی آکسفورد

CDهای متفاوت در رابطه با کشورهای جهان

به طور کلی استفاده از CD-ROm روشی تحقیقاتی محققان را دگرگون ساخته است.