سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه علی پورنیلاش – کارشناس ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
آرزو هنرجوئی – کارشناس میکروبیولوژی

چکیده:

اجرای سیستم HACCP درصنایع لبنی اهمیت بسیارزیادی را درجهت تولیدغذاهای ایمن دارد زیرا HACCP سیستمی استکه علیرغم به حداقل رساندن نمونه برداری و آزمایش فراورده های نهایی ایمنی غذا را به بالاترین حد ارتقا دهد دراین مقاله به تشریح تمامی مراحل پیاده سازی سیستم مذکور درشرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان پرداخته شدهاست که عبارتنداز تشکیل تیم HACCP بررسی و ایجاد ویژگیهای محصول شیرطعم دار استریل تهیه و ترسیم نمودار جریان کار شیرطعم دار ا ستریل تتراپک تاییدنمودار جریانکار درمحل شناسایی و ارزیابی تمام خطرات بالقوه مربوط به هرمرحله تجزیه وتحلیل خطر و بررسی اقدامات کنترلی تعیین نقاط کنترل بحرانی طرح ریزی HACCP برقراری روشهایتصدیق و مستندسازی و حفظ سوابق که نقاط CCP تولید شیرطعم دار استریل تعیین شده توسط تیم HACCP ،و۴مرحله: دریافت و بازرسی شیرخام خطرشیمیایی و میکروبی عبور از صافی استریلیزاسیون ۱۴۴-۱۳۷درجه به مدت ۴-۲ ثانیه و فیلتراسیون هوای استریل می باشند.