سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نادرپور – استادیار دانشگاه سمنان
مسیح فلاح اسماعیلی – کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به مزایای عمده شمعهای درجا نسبت به شمعهای دیگر نظیر عدم محدودیت قطر امکان افزایش مقطع شمع درقسمت انتهایی و افزایش توان باربری تدارک آسانتر ماشین آلات حفاری نسبت به شمع کوبی مناسب بودن برای استفاده درمحیطهای شهری به دلیل سروصدای کمتر تکمیل مطالعات و شناسایی خاک درحین حفاری دراین مقاله سعی برآن شده است که کلیات مراحل اجرای شمعهای درجاریزی درخشکی با رویکردی کاملا گویا و تصویری آورده شود همچنین درمراحلی که تفاوت اجرا درخشکی و دریا غیرقابل چشم پوشی است نظیر بتن ریزی در آب این تفاوت ها و درواقع نحوه اجرای شمعها ی درجا درسازه های دریایی نیز آورده شدهاست.