سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر قاسمی آریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
اسفندیار جهانتاب – کارشناس ارشد مرتعداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
اسماء حسینی – دانشجوی کارشناسی آب و خاک، دانشگاه پیام نور یاسوج

چکیده:

یکی از مهم ترین و با ارزشترین منابع طبیعی تجدید شونده که بالغ بر ۵۴ % از سطح ایران را در بر گرفته است مراتع میباشد. مراتع نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارد علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیات وحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژنهای گیاهی از جمله استفادههای دیگری است که ارزش حاصل از آنها به مراتب از ارزش تولید علوفه بیشتر بوده است. یکی از بهرهبرداریهای فرعی از مراتع، استفاده از آن جهت اکوتوریسم است. با توجه به اینکه مهمترین هدف در مدیریت مرتع تعادل بین تولید علوفه و میزان بهرهبرداری از مرتع میباشد و این مهم جز با کاهش تعداد دام بهرهبردار امکانپذیر نخواهد بود، مدیران زمانی موفق خواهند بود که بتوانند در بخشهای دیگر برای دامداران اشتغال ایجاد کنند. در این زمینه اکوتوریسم میتواند فرصتهای شغلی جدیدی را برای دامداران فراهم آورد و نقش موثری را در روند جلوگیری از تخریب مراتع ایفا کند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش صنعت اکوتوریسم در بهبود وضعیت مراتع میباشد.