مقاله مراتب النفس عند ناصر خسرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مراتب النفس عند ناصر خسرو
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناصر خسرو
مقاله النفس النباتیه
مقاله والحسیه
مقاله والناطقه
مقاله والعاقله
مقاله والقدسیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزگار زرین تاج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نلاحظ من خلال البحث والدراسه فی آثار ودیوان فیلسوف القرن الخامس الهجری، الحکیم أبی معین ناصر خسرو قبادیانی البلخی، أنه یعتبر الإنسان خلاصه التکوین وموازیا للعالم الکبیر. ویعتقد الشاعر أن الإنسان یتکون من جزءین وهما النفس والجسم. والنفس هی الجزء الحی الذی لایموت والجسم هو الجزء الحی الفانی، وللنفس مراتب أعلاها وأرقاها، العاقله الحافظه لسائر النفوس. ویشیر ناصر خسرو إلی مراتب النفس بتعابیر مصطلحه بالعربیه والفارسیه. هذه المقاله تسلط الضوء علی مراتب النفس المختلفه عند ناصر خسرو التی نجدها فی آثاره المنثوره و دیوان أشعاره.