سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام امیرحیدری – دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی و حفاظت ایمنی
باقر انوری پور – استادیار و عضو هیئت علمیدانشگاه صنعت نفت

چکیده:

شرایط و اعمال ناایمن موجب بروز حادثه در خطوط لوله گاز طبیعی شده و منجر به رهایی ناخواسته ی گاز قابل اشتعال انسداد خط لوله و پیامدها و خسارات بعدی میگردند. این حوادث در اثر ناتوانی از پیش بینی شرایط و اعمال حادثه ساز به وقوع پیوسته و درصورت عدم عکس العمل سریع و مناسب درحین و بعد از وقوع رویداد خسارتهای جانی و مالی قابل توجهی را به بار می آورند دراین تحقیق مدیریت بحران در خطوط لوله گاز طبیعی بررسی شده و فاکتورهای موثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است با توجه به نتایج بدست آمده تدوین برنامه ها رویه ها و دستورالعمل های ایمنی مناسب محاسبه و رعایت فاصله ایمن آموزش اجرای مانورها تاسیس مخازن ذخیره ی زیرزمینی، و بروز رسانی تکنولوژی هایی که برای کنترل وضعیت خطوط لوله استفاده می شوند ضروری به نظر می رسد.