سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رستمی ابوسعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدیر بازرسی وزارت علوم و تحق
مسلم مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

منظومه دلاویز«ویس و رامین» از داستانهای روزگار اشکانیان، که متن آن به زبان پهلوی ( فارسی قبل از اسلام ) بوده؛ که فخرالدین اسعد گرگانی در دوران سلجوقیان ، آن را به رشته ی نظم کشیده است .اما آن چه ما در این رمان عاشقانه ، در جستار خویش جویای فهم آن هستیم، بحث مذهب است که آیا فخرالدین توانسته است در ترجمه ی خویش از مذهب و اعتقادات خویش بگذرد و آیین زردشتی را به تنهایی نقل کند؟ که ما در این مقاله به گرد آوری عقاید زردشتی و عقاید اسلامی، که شاعر از دوران خویش متأثر بوده؛ می پردازیم. کاری به باورهای عامیانه ی آن دو مذهب که هر کدام رساله جداگانه هستند ؛ نداریم . هدف ما بیشتر آشکار کردن عقاید و باورهای اسلامی شاعر در ترجمهی این منظومه است؛ که گذشته از زیبایی های ادبی آن ، ترجمه ی «مغلوطه» را ارائه کرده؛ و خوانندگان را در عقاید این دو مذهب مبهوت گذاشته است . حال به مقایسه ی شمه ای از عقاید آن دو مذهب و تقابل آنها می پردازیم.