سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه صفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمصطفی حسینی روح الامینی – پژوهشگرفراوری موادمعدنی

چکیده:

درمقاله حاضر به حل عددی جریان سه فازی جامد – مایع – گازدرهیدروسیکلون واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه پرداخته شده است درحل عددی مدل حاضر با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی ازجریان توربالنت RNG k-ɛ برای شبیه سازی عددی بین جریان جامد – مایع – گاز درون هیدروسیکلون استفاده شده است سطح بین مایع و هسته هوا و همچنین سطح بین مایع و جریان ذرات هردو توسط مدل جریان چندفازی اولرین تحت شرایط مختلف مدلسازی شده است نتایج بدست آمده از مدلسازی هیدروسیکلون با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از هیدروسیکلون واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه مقایسه و اعتبارسنجی شد سپس تاثیر پارامتر درصد جامد ورودی برعملکرد هیدروسیکلون با ۵۰۰۰۰۰ المان به صورت سازمان یافته بررسی شد.